Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΆρχισε η τμηματική παράδοση του ‘στόλου’των οχημάτων στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου.
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, παραδόθηκε το ‘press contεiner”, 56 κυβικών.
Την Τετάρτη18 Δεκεμβρίου, παραδόθηκε το φορτηγό 19 τόνων με αρπαγή.
Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, παραδόθηκαν τα 2 απορ/ρα 16 κυβικών.
Τέλος Ιανουαρίου θα παραδοθεί και το απορ/ρο πλυντήριο καδών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης  της προμήθειας των οχημάτων ήταν 885.000 ευρώ με ΦΠΑ και η συμβατική δαπάνη μετά το διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 849930,08 με ΦΠΑ.
Η προμήθεια εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε 100% από το ΕΣΠΑ.
Η μελέτη έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η υποβολή πρότασης για ενταξη της στο ΕΣΠΑ, έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε και κρίθηκε ώριμη από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του, αποδέχθηκε την ένταξη της προμήθειας στο ΕΣΠΑ.
Η προμήθεια αυτή, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ και την αποκατάσταση αυτών, σε Καμένα Βούρλα και Άγιο Κων/νο (ο πρώην Δήμος Μώλου, είχε κλείσει το δικό του ΧΑΔΑ πριν το 2010),θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών της αποκομιδής και μεταφοράς των απορ/των του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών μας καθώς ο Δήμος θα είναι σε θέση να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο τομέα της καθαριότητας.
 Ήδη από το 2011, με το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ του Δήμου μας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν έχουμε πυρκαγιές, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, κλπ.

Με την προμήθεια αυτή επιτυγχάνεται:
-          Μείωση του κόστους καυσίμων, λόγω του ότι στο ΧΥΤΑ Λαμίας  θα μεταφέρονται τα απορρίμματα με το press conteiner.
-          Μείωση του κόστους σε εργατοώρες, καθώς το απορ/ρο(με οδηγό και συνοδούς) θα γεμίζει και θα αδειάζει στο press conteiner και θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης και δεύτερου δρομολογίου, όταν χρειάζεται, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
-          Πιο εύκολη και πιο ποιοτική αποκομιδή των απορ/των.
-          Εύκολη και γρήγορη συλλογή προιόντων  κλαδέματος και λοιπών υλικών( στρωμάτων – καναπέδων, τραπεζών κλπ) με το φορτηγό με την αρπαγή και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ και όχι σε διάφορα σημεία του Δήμου μας με ότι προβλήματα συνεπάγονταν με αυτό (καύσεις, κλπ)
-          Πλύσιμο όλων των κάδων με το απορ/ρο πλυντήριο κάδων. Προστασία από τις δυσοσμίες.

   Τέλος έχει υποβληθεί πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής. Κωδικός θεματικής προτεραιότητας: 44 διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων  ,προυπολογισμού 803608,00, για οικιακή κομποστοποίηση.


Η οικιακή κομποστοποίηση αφορά:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το υποέργο αφορά στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων για την εξυπηρέτηση:
 • των 10.000 κατοίκων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου που κατοικούν στους μεγάλους παραλιακούς οικισμούς, έναντι των 12.090 που είναι ο συνολικός πληθυσμός
 • 162 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

και την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.


Ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση-διαλογή των υπολειμμάτων τροφών εντός των νοικοκυριών των εξυπηρετούμενων περιοχών του Δημού Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου θα γίνει προμήθεια:
- 2.857 μικρών εσωτερικών κάδων κουζίνας 10 lt
- 342.857 βιοδιασπώμενων σάκων 10 lt (για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα χρήσης των σάκων 1 έτους)


Για τη διαλογή των βιοαποβλήτων στην κουζίνα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια-καφέ) των εξυπηρετούμενων περιοχών του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου θα γίνει προμήθεια:
 • 162 εσωτερικών κάδων 50 lt
 • 19.440 βιοδιασπώμενων σάκων 50lt (για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα των σακών 1 έτους)

Ακόμα, θα γίνει προμήθεια κεντρικών κάδων για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των σχολικών μονάδων και των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο, σε κεντρικό σημείο της εξυπηρετούμενης περιοχής ή σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό (ή κατάστημα ή σχολείο κλπ.) Θα γίνει προμήθεια 340 εξωτερικών κάδων χωρητικότητας 120 lt.

Επίσης θα γίνει προμήθεια 286 κάδων χωρητικότητας 300lt.

Για την  μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων θα γίνει προμήθεια:
 • Ενός (1) Τεμαχιστή
 • Ενός (1) Αναστροφέα τριγωνικών σωρών με καμπίνα, σύστημα διαβροχής και σύστημα κάλυψης των σωρών
 • Τεσσάρων (4) Θερμομέτρων κομποστοποίησης
 • Ενός (1) Περιστροφικού κόσκινου με αεροδιαχωριστή
 • Ενός (1) Φορτωτή
 • Μιας (1) Γεφυροπλάστιγγας
 • Ενός (1) Συστήματος ενσακκισης
 • Ενός (1) Μηχανήματος πλύσης


ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Το υποέργο αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, η οποία αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος. Ειδικότερα, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν:
 • Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων
 • Ενημερωτική αφίσα, η οποία δύναται να ενσωματωθεί στο ενημερωτικό φυλλάδιο
 • Δημιουργία και εγκατάσταση banner στην ιστοσελίδα του Δήμου για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων
 • Επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες
 • Δελτίου Τύπου – Συνέντευξη τύπου
 • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες (κάτοικοι, επιχειρήσεις, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ.)


ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων. Ειδικότερα, οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:
 • Λεπτομερής Σχεδιασμός του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων
 • Λεπτομερής  Σχεδιασμός της εκστρατείας ευαισθητοποίησης των κατοίκων/επιχειρήσεων
 • Τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης
 • Τεχνική Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και των δράσεων ευαισθητοποίησης. Η φάση καλύπτει το διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η διανομή των κάδων και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος


ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων και τη λειτουργία αυτής.

2.    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και η κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης για την επεξεργασία των συλλεγόμενων αστικών βιοαποβλήτων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει των αρχών και των στόχων που τίθεντα στο Νόμο 4042/12 για τα απόβλητα (στόχος διαλογής στην πηγή βιολογικών αποβλήτων 10% κ.β. για τα έτος 2020), ενώ συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του όγκου των ΑΣΑ που οδηγούνται προς ταφή αλλά και στην επίτευξη του στόχου εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ από την ταφή (65 κ.β. για το έτος 2020).

Η πράξη θα υλοποιηθεί με 4 Υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ


3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Τα παραδοτέα της πράξης είναι:
-          Ο εξοπλισμός συλλογής των βιοαποβλήτων (εσωτερικοί κάδοι, βιοδιασπώμενες σακούλες, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης) και κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης (Υποέργο 1)
-          Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των πολιτών (Ενημερωτικά φυλλάδια κλπ) (Υποέργο 2)
-          Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Υποέργο 3)
-          Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Υποέργο 4)
ΣυνημμένοΜέγεθος
deltio_typoy1.doc48 KB
fakelos_1.rar2.23 MB
fakelos_2.rar2.96 MB
Blog Widget by LinkWithin

1 σχόλιο:

 1. Πρωτοβουλία εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφιότητας. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή και υποστήριξη για ουσιαστικές και δυναμικές αλλαγές στον Δήμο Μωλου – Αγιου Κωνσταντίνου.
  Το όνομά της νέας κίνησης – πρωτοβουλίας είναι:
  «Μαλιακός2014» Καθαρός – Δημιουργικός – Εύφορος
  Με κυρίαρχο μήνυμα: Ο κόλπος μας ενώνει!

  Το όνομα και μόνο, δίνει το στίγμα της πολιτικής τοποθέτησής και σκοπιμότητας.
  Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση, που αποσκοπεί στην ευρεία τυπική και ουσιαστική ένωση του Καλλικρατικού Δήμου
  Ο κόλπος μας ενώνει! είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν μερικοί.
  Ο Μαλιακός είναι αυτός που «δίνει ζωή» στην περιοχή της Λοκρίδας !
  Η ένωση των τριών μεγάλων πόλεων του Δήμου μας Μώλου , Καμ. Βούρλα και Αγίου Κωνσταντίνου, τίθεται σε υψηλή προτεραιότητα με ριζικά νέο σχέδιο πόλεως, με την Διοίκηση και τα κτίρια του Δήμου στην χωροταξικά βέλτιστη πρόταση τοποθέτησης μεταξύ των πόλεων.
  «Ένας Δήμος, μια πόλη!»
  Επιβάλλεται να υπάρξει διοικητική και κοινωνική διασύνδεση όλων των χωριών και οικισμών του Δήμου.
  Βασική προϋπόθεση είναι η απαραίτητη πραγματοποίηση σχετικών υποδομών για σύγχρονη επικοινωνία.
  Εύκολη πρόσβαση και άμεση συναλλαγή των δημοτών με τα πιο κοντινά τους ιατρικά, δημοτικά, κοινωνικά και εμπορικά κέντρα.
  Σε συνδυασμό, ως άμεση συνέπεια, επιβάλλεται η αλλαγή του ονόματος του Δήμου.
  Με ανοικτό κοινωνικό διάλογο όλων των φορέων θα βρεθεί μια οριστική, δίκαιη και εφικτή, αρμόζουσα λύση.
  Ορθολογική αξιοποίηση του Μαλιακού κόλπου και του ορεινού όγκου της περιοχής μας για αειφόρο ανάπτυξη.
  Επιχειρείται η ανατροπή, του μέχρι σήμερα απαξιωμένου πολιτικού κατεστημένου και των δέσμιων πελατειακών σχέσεων.
  Η προσπάθεια για ουσιαστικές και αποτελεσματικές αλλαγές, αλλά και υποδομές,
  για μια καλύτερη και ποιοτική ζωή για τον δημότη, με μακροχρόνιο ορίζοντα.
  Γενικότερα, επιδιώκεται η συστράτευση ατόμων και η συγκρότηση δυνάμεων για κοινή πορεία.
  Νέα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή, με κύριο στόχο την ανάπτυξη του τόπου σε όλα τα επίπεδα.
  Κοινωνικό, Πολιτιστικό, Επιχειρηματικό, Οικονομικό, Περιβαλλοντολογικό, Τουριστικό μακριά από κάθε ιδιοτέλεια, με βασικές αδιαπραγμάτευτες αρχές την ενότητα μεταξύ όλων των δημοτών, την συνέπεια, την τιμιότητα και την διαφάνεια.
  Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

  Τους συνδημότες μας και φίλους μας, να στηρίξουν την προσπάθειά μας αυτή με όποια δυνατότητα έχουν, για την πραγμάτωση του σκοπού μας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου του Δήμου μας, στη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάει ο τόπος μας και κυρίως η νεολαία της περιοχής μας.
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
  Στοιχεία για επικοινωνία στο Emai l: Μaliakos2014@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή