Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Σύλλογος Γυναικών Αγιου Σεραφείμ (Εκλογές)

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγιου Σεραφείμ την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου και ώρα 4.30 μμ στην Αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου προσκαλεί τα μέλη του.
Θέμα
1.Γενική Συνέλευση.
2.Εκλογές.
Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΆρχισε η τμηματική παράδοση του ‘στόλου’των οχημάτων στο Δήμο Μώλου Αγίου Κων/νου.
Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, παραδόθηκε το ‘press contεiner”, 56 κυβικών.
Την Τετάρτη18 Δεκεμβρίου, παραδόθηκε το φορτηγό 19 τόνων με αρπαγή.
Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, παραδόθηκαν τα 2 απορ/ρα 16 κυβικών.
Τέλος Ιανουαρίου θα παραδοθεί και το απορ/ρο πλυντήριο καδών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης  της προμήθειας των οχημάτων ήταν 885.000 ευρώ με ΦΠΑ και η συμβατική δαπάνη μετά το διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 849930,08 με ΦΠΑ.
Η προμήθεια εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε 100% από το ΕΣΠΑ.
Η μελέτη έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η υποβολή πρότασης για ενταξη της στο ΕΣΠΑ, έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η πρόταση αυτή αξιολογήθηκε και κρίθηκε ώριμη από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του, αποδέχθηκε την ένταξη της προμήθειας στο ΕΣΠΑ.
Η προμήθεια αυτή, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ και την αποκατάσταση αυτών, σε Καμένα Βούρλα και Άγιο Κων/νο (ο πρώην Δήμος Μώλου, είχε κλείσει το δικό του ΧΑΔΑ πριν το 2010),θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών της αποκομιδής και μεταφοράς των απορ/των του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών μας καθώς ο Δήμος θα είναι σε θέση να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο τομέα της καθαριότητας.
 Ήδη από το 2011, με το κλείσιμο των ανεξέλεγκτων ΧΑΔΑ του Δήμου μας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν έχουμε πυρκαγιές, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, κλπ.

Με την προμήθεια αυτή επιτυγχάνεται:
-          Μείωση του κόστους καυσίμων, λόγω του ότι στο ΧΥΤΑ Λαμίας  θα μεταφέρονται τα απορρίμματα με το press conteiner.
-          Μείωση του κόστους σε εργατοώρες, καθώς το απορ/ρο(με οδηγό και συνοδούς) θα γεμίζει και θα αδειάζει στο press conteiner και θα έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης και δεύτερου δρομολογίου, όταν χρειάζεται, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.
-          Πιο εύκολη και πιο ποιοτική αποκομιδή των απορ/των.
-          Εύκολη και γρήγορη συλλογή προιόντων  κλαδέματος και λοιπών υλικών( στρωμάτων – καναπέδων, τραπεζών κλπ) με το φορτηγό με την αρπαγή και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ και όχι σε διάφορα σημεία του Δήμου μας με ότι προβλήματα συνεπάγονταν με αυτό (καύσεις, κλπ)
-          Πλύσιμο όλων των κάδων με το απορ/ρο πλυντήριο κάδων. Προστασία από τις δυσοσμίες.

   Τέλος έχει υποβληθεί πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής. Κωδικός θεματικής προτεραιότητας: 44 διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων  ,προυπολογισμού 803608,00, για οικιακή κομποστοποίηση.


Η οικιακή κομποστοποίηση αφορά:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το υποέργο αφορά στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων για την εξυπηρέτηση:
 • των 10.000 κατοίκων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου που κατοικούν στους μεγάλους παραλιακούς οικισμούς, έναντι των 12.090 που είναι ο συνολικός πληθυσμός
 • 162 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

και την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων.


Ειδικότερα, για την προσωρινή αποθήκευση-διαλογή των υπολειμμάτων τροφών εντός των νοικοκυριών των εξυπηρετούμενων περιοχών του Δημού Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου θα γίνει προμήθεια:
- 2.857 μικρών εσωτερικών κάδων κουζίνας 10 lt
- 342.857 βιοδιασπώμενων σάκων 10 lt (για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα χρήσης των σάκων 1 έτους)


Για τη διαλογή των βιοαποβλήτων στην κουζίνα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια-καφέ) των εξυπηρετούμενων περιοχών του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου θα γίνει προμήθεια:
 • 162 εσωτερικών κάδων 50 lt
 • 19.440 βιοδιασπώμενων σάκων 50lt (για εκτιμώμενο χρονικό διάστημα των σακών 1 έτους)

Ακόμα, θα γίνει προμήθεια κεντρικών κάδων για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των σχολικών μονάδων και των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο, σε κεντρικό σημείο της εξυπηρετούμενης περιοχής ή σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό (ή κατάστημα ή σχολείο κλπ.) Θα γίνει προμήθεια 340 εξωτερικών κάδων χωρητικότητας 120 lt.

Επίσης θα γίνει προμήθεια 286 κάδων χωρητικότητας 300lt.

Για την  μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων θα γίνει προμήθεια:
 • Ενός (1) Τεμαχιστή
 • Ενός (1) Αναστροφέα τριγωνικών σωρών με καμπίνα, σύστημα διαβροχής και σύστημα κάλυψης των σωρών
 • Τεσσάρων (4) Θερμομέτρων κομποστοποίησης
 • Ενός (1) Περιστροφικού κόσκινου με αεροδιαχωριστή
 • Ενός (1) Φορτωτή
 • Μιας (1) Γεφυροπλάστιγγας
 • Ενός (1) Συστήματος ενσακκισης
 • Ενός (1) Μηχανήματος πλύσης


ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Το υποέργο αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, η οποία αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος. Ειδικότερα, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν:
 • Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων
 • Ενημερωτική αφίσα, η οποία δύναται να ενσωματωθεί στο ενημερωτικό φυλλάδιο
 • Δημιουργία και εγκατάσταση banner στην ιστοσελίδα του Δήμου για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων
 • Επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες
 • Δελτίου Τύπου – Συνέντευξη τύπου
 • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες (κάτοικοι, επιχειρήσεις, σχολεία, ξενοδοχεία κλπ.)


ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή οικιακών και εμπορικών βιοαποβλήτων. Ειδικότερα, οι δράσεις που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:
 • Λεπτομερής Σχεδιασμός του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων
 • Λεπτομερής  Σχεδιασμός της εκστρατείας ευαισθητοποίησης των κατοίκων/επιχειρήσεων
 • Τεχνική υποστήριξη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης
 • Τεχνική Υποστήριξη κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και των δράσεων ευαισθητοποίησης. Η φάση καλύπτει το διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η διανομή των κάδων και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την παρακολούθηση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του προγράμματος


ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του χώρου εγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων και τη λειτουργία αυτής.

2.    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η εφαρμογή του συστήματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων και η κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης για την επεξεργασία των συλλεγόμενων αστικών βιοαποβλήτων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ βάσει των αρχών και των στόχων που τίθεντα στο Νόμο 4042/12 για τα απόβλητα (στόχος διαλογής στην πηγή βιολογικών αποβλήτων 10% κ.β. για τα έτος 2020), ενώ συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση του όγκου των ΑΣΑ που οδηγούνται προς ταφή αλλά και στην επίτευξη του στόχου εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ από την ταφή (65 κ.β. για το έτος 2020).

Η πράξη θα υλοποιηθεί με 4 Υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ


3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

Τα παραδοτέα της πράξης είναι:
-          Ο εξοπλισμός συλλογής των βιοαποβλήτων (εσωτερικοί κάδοι, βιοδιασπώμενες σακούλες, κάδοι οικιακής κομποστοποίησης) και κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης (Υποέργο 1)
-          Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των πολιτών (Ενημερωτικά φυλλάδια κλπ) (Υποέργο 2)
-          Οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου (Υποέργο 3)
-          Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Υποέργο 4)
ΣυνημμένοΜέγεθος
deltio_typoy1.doc48 KB
fakelos_1.rar2.23 MB
fakelos_2.rar2.96 MB
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Εορτασμός των Θεοφανείων στον Αγιο Σεραφείμ- Αγιασμός των υδάτων στο Μαλιακό


Στο λιμάνι του Άγιου Σεραφείμ  συγκεντρώθηκαν το πρωί οι κάτοικοι του χωριού , αψηφώντας το κρύο για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στο Μαλιακό.
Ο πιο τυχερός όλων ο ο Νίκος Κωνσταντίνου έπιασε φέτος τον Τίμιο Σταυρό.


Σύμφωνα με την ορθόδοξη εκκλησία «Αγιασμός» αποκαλείται η ακολουθία που υπενθυμίζει τη Βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό και κατά την οποία ο ιερέας καθαγιάζει το νερό με ευχές, επίκληση του Αγίου Πνεύματος και τριπλή εμβάπτιση του Τιμίου Σταυρού μέσα στο νερό.

Η Ακολουθία του Αγιασμού βρίσκεται σε ειδικό λειτουργικό βιβλίο που ονομάζεται Μικρό Ευχολόγιο.

Μετά την ακολουθία του Αγιασμού των υδάτων το νερό θεωρείται αγιασμένο και ο ιερέας ραίνει με αυτό τους πιστούς και το χώρο με ένα κλωνάρι βασιλικού. Ανήμερα των Θεοφανείων, στις παραθαλάσσιες περιοχές να αγιάζονται τα ύδατα της θάλασσας. Κατά την τελετή ο ιερέας πετά το σταυρό στη θάλασσα και πιστοί βουτούν για να τον ανασύρουν. Σε περιοχές που δεν είνει παραθαλάσσιες η τελετή μπορεί να γίνει σε ποτάμι, λίμνη ή και σε υδραγωγείο, ή δεξαμενη.
Διαβάστε περισσότερα »

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Ο αριθμός που κερδίζει τον καταστροφέα

Ο αριθμός που κερδίζει τον καταστροφέα είναι το 156.

Ο κάτοχος του τυχερού λαχνού είναι ο κ. Λεονταρής Νίκος .
Το Δ.Σ. ΑΣΤΕΡΑ ευχαριστεί τον κ.Ευσταθίου Στάθη & Ευσταθίου Γιώργο για την προσφορά του καταστροφέα  για την πρωτοχρονιάτικη λαχειοφόρο αγορά .
Επίσης ευχαριστεί όλους εσάς που με την αγορά λάχνων ενισχύσατε τον σύλλογο.  
Διαβάστε περισσότερα »

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Πρωτοχρονιά στον Άγιο Σεραφείμ από τον Σύλλογο γυναικών.

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου στον Αγιο Σεραφείμ από τον Σύλλογο γυναικών.


Πριν την αλλαγή του χρόνου ο Αγ. Βασίλης μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά του χωριού και όχι μόνο.
Η αλλαγή του χρόνου ήρθε με πυροτεχνήματα . Όπου και αν έστρεφες το βλέμμα σου μπορούσες να διακρίνεις χαρούμενες εκφράσεις και  να ακούσεις φωνούλες γεμάτες ενθουσιασμό!    


Τα χαμόγελα των παιδιών και η επιθυμία τους να επαναληφθεί κάτι ανάλογο, αλλά και το «ευχαριστώ» των γονιών, είναι ίσως η μεγαλύτερη ανταμοιβή και ικανοποίηση για όλους όσους συμβάλαμε για την εκδήλωση αυτή.


Διαβάστε περισσότερα »